top of page

POLITYKA JAKOŚCI

 

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo -Doświadczalnej Sp. z o. o. jako producent urządzeń i aparatury naukowej oraz doświadczalnej, rozwija i doskonali technikę oraz organizację firmy, aby sprostać obecnym
i przyszłym potrzebom swoich Klientów.

 

Chcemy wymagania naszych Klientów, jako partnerów, spełniać tak, aby nasze działania stale przewyższały ich oczekiwania. Wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001 :2015 daje szansę na nowe inwestycje, stabilizację i dobrą pozycję Spółki na rynku.

 

Celem naszych działań jest pozycja lidera w dziedzinie produkcji urządzeń prowadniczych naczyń szybowych
w górniczych urządzeniach wyciągowych.

 

Zamierzamy oferować naszym Klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ekologii.

 

Przyjętą Politykę Jakości chcemy realizować poprzez:

- rozpoznanie i spełnienie wymagań Klienta poprzez ciągłe doskonalenie,

-przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa w odniesieniu do systemu zarządzania jakością,

- aktywne działania całego personelu, poprzez przydzielenie kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności za działania w systemie zarządzania jakością,

- zaangażowanie personelu wzmocnione szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji wszystkich pracowników,

- przyjęcie podejścia procesowego i stosowanie odpowiednich technik zapewniających wysoką jakość wyrobów
i dyspozycyjność dostaw,

- procesowe podejście do zarządzania całą organizacją,

- konsekwentną realizację programu rozwoju, modernizacji i ciągłego doskonalenia ograniczającego możliwości wystąpienia niezgodności naszych wyrobów,

- współpracę z proceduralnie dobranymi dostawcami wyrobów i usług spełniającymi ustalone przez nas wymagania. Zarząd Spółki zobowiązuje się do realizowania określonej wyżej polityki jakości ZBUiAND Sp. z o. o. poprzez ciągle doskonalenie systemu zarządzania jakością. 

Zarząd Spółki zobowiązuje się do realizowania określonej wyżej polityki jakości ZBUiAND Sp. z o. o. poprzez ciągle doskonalenie systemu zarządzania jakością. 

bottom of page