top of page

DEKONTAMINAČNÍ (DEKONTAMINAČNÍ) BRÁNY

APLIKACE

Dekontaminační brána slouží k dekontaminaci osob kontaktem s dezinfekčním prostředkem
s odhalenými částmi těla a oblečením. Toto zařízení lze instalovat u vchodů do kanceláří, pracovišť, kancelářských budov, nemocnic, supermarketů atd. Systém brány se aktivuje automaticky aplikací dezinfekčního prostředku na celou osobu - bez efektu promočení oděvu. Mikrokapky mlhy produkované sadou trysek dezinfikují pokožku a pronikají do pórů oděvu, deaktivují mikroby, bakterie a viry, včetně Covid-19. Studie provedené vědci z Národního institutu pro alergie a infekční nemoci a z amerických center for Disease Control and Prevention prokázali, že virus je schopen přežít na tkaninách až dva dny. Systém mlhy účinně dezinfikuje svrchní oděv  kolemjdoucí osoby. Průměrná velikost kapiček ve vodní mlze je 10 mikronů. Díky automatické aktivaci a deaktivaci systému se šetří dezinfekční kapalina, zatímco osoba zdržující se v bráně během mlžení nemá žádný dotykový kontakt s prvky brány. Doba, po kterou člověk zůstane v bráně, je asi 10 sekund.

Zrzut ekranu 2022-12-02 095856.jpg
Zrzut ekranu 2022-12-02 095752.jpg
Zrzut ekranu 2022-12-02 095927.jpg

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Dekontaminační brána je tvořena dvěma stěnami, stropem a podlahovou deskou a je průchozí konstrukcí ve formě tunelu.

Rozměry brány: výška - 2,30 m, šířka - 1,46 m, hloubka - 1,20 m.

Konstrukce stěn je z ocelového pozinkovaného plechu, práškově lakovaná.

Stabilní konstrukce branky je vyplněna vrstvou pěnového polyuretanu.

Celková hmotnost brány: 150 kg (přídavná hmotnost 100% plněného zavlažovacího systému 200 kg na vozíku). Brána je vybavena mlhovým sprinklerovým systémem.

Podlaha je deska z protiskluzové vlnité nerezové oceli s odkapávacími otvory. Stěny jsou spojeny s podlahovým panelem vložením stěnového panelu do C-profilů, které jsou součástí podlahy.

Podlahová deska je umístěna na pryžové podložce umístěné ve vyrobené kyvetě
vyrobeno z nerezové oceli, rozměry 1,46x2,0m.

Příkon při provozu je cca 200W. Napájecí napětí 230V, napájecí napětí lampy
a senzory - 24V. V letních vedrech lze bránu - přetížením instalace - použít jako vodní clonu s nízkou spotřebou vody v podobě mlhy.

OVLÁDÁNÍ BRÁNY

V klidovém stavu (nedochází k zamlžování) svítí zeleně instalované lampy na obou stranách brány. V okamžiku vjezdu do brány senzory aktivují mlhový systém obě světla přepnou na červenou. Doba strávená v bráně je asi 10 sekund. Po uplynutí této doby se mlhový systém automaticky vypne a obě výše uvedené kontrolky se rozsvítí zeleně - pak můžete opustit bránu. Zelená barva signálních světel informuje, že se k bráně může přiblížit další osoba a nechat se dezinfikovat. Řídicí systém umožňuje dezinfekci bez ohledu na směr pohybu procházející osoby - brána funguje ve dvou směrech.

Součástí signalizačního systému je kontrolka, jejíž žluté světlo informuje
o nutnosti 
doplnění dezinfekčního prostředku. V nádrži je nastavitelný snímač hladiny kapaliny.

NAPÁJENÍ A SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM

Elektrický systém dekontaminační brány se skládá z následujících prvků:

· Ovládací skříňka.

· Signalizační systém informující o činnosti mlhového systému sestávající ze dvou dvoubarevných kontrolek - zelená/červená.
Varovný systém tvořený žlutou kontrolkou informující o nutnosti doplnění dezinfekčního prostředku.

· Senzory, které automaticky aktivují mlhový systém.
·  Nouzový vypínač.

Na ovládací skříni je síťová zásuvka pro připojení napájení brány

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK

Dezinfekční kapalinu vyvinuli vědci ze Slezské technické univerzity. Je založen na dobře známém a široce dostupném dezinfekčním prostředku používaném v nemocnicích a bazénové technice. Již po 1 minutě od okamžiku kontaktu dezinfekční kapaliny se zamlženým povrchem zajišťuje více než 90% odstranění bakterií, mikrobů a virů včetně Covid-19 z tohoto povrchu.

Úkolem vývojářů bylo určit koncentraci výsledného roztoku a jeho dávkování tak, aby byla zajištěna bezpečná dávka léku v době, kdy je člověk v bráně. Informace o přípravě dezinfekční kapaliny jsou součástí dodávky brány.

PODMÍNKY NÁKUPU

Výrobce zajišťuje realizaci brány do 2 týdnů od data přijetí objednávky. Je možné se přizpůsobit včasnému očekávání Objednatele.

Na přání výrobce nabízí dopravu na místo montáže a montáž brány u zákazníka. Dekontaminační bránu může instalovat i objednatel na základě montážního návodu dodaného s dodávkou. Spolu s dodávkou brány poskytuje výrobce dezinfekční prostředek v dostatečném množství (v závislosti na četnosti používání) na několik týdnů provozu.

DEKONTAMINAČNÍ TUNELY (DEKONTAMINACE)

APLIKACE

Dekontaminační tunel slouží k průběžné dekontaminaci procházejících osob kontaktem dekontaminačního prostředku s odkrytými částmi těla, oděvem a příručními zavazadly. Jednotku lze instalovat ve vchodech do budov, na pracovištích, v kancelářských budovách, nemocnicích
a na trzích, kde je neustálý pohyb osob. Systém se spustí automaticky nanesením dezinfekčního prostředku na celou osobu - bez namočení oděvu. Mikrokapičky mlhy, které vytváří soustava trysek, dezinfikují pokožku a pronikají póry oblečení nebo příručních zavazadel, aby zneškodnily mikroorganismy, bakterie a viry, včetně Covid-19. Výzkum provedený vědci z Národního institutu pro alergie a infekční choroby a amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí ukázal, že virus je schopen přežívat na tkaninách až dva dny. Lidé procházející tunelem během zamlžování nemají žádný hmatový kontakt se zařízením. Tunel je postaven na bázi dekontaminační brány
- skládá se ze sedmi složených bran. Brány jsou k sobě připojeny pomocí zámků s háčky
a smyčkami, což usnadňuje a urychluje montáž.

Zrzut ekranu 2022-12-02 095752.jpg
tunel.png

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

Dekontaminační tunel je stabilní průchozí modulární konstrukce a skládá se ze sedmi bran (modulů). Každá brána má boční stěny, strop a podlahové desky.

Rozměry tunelu: výška - 2,30 m, šířka - 1,46 m, hloubka - 8,4 m (7 x 1,2 m).

Konstrukce stěny je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nástřikem.

Celková hmotnost tunelu: 1050 kg (plus hmotnost 100% naplněného zavlažovacího systému 2x200 kg na vozících). Tunel je vybaven dvouokruhovým zamlžovacím systémem.

Podlahu tvoří protiskluzový vlnitý plech z nerezové oceli s otvory pro odkapávání. Podlahové desky jsou umístěny v nerezové vaničce, která slouží jako zásobník pro zbývající použitou dezinfekční kapalinu.

Spotřeba energie během provozu je přibližně 700 W. Napájecí napětí 230 V.

Během horkého léta lze tunel použít jako vodní clonu s nízkou spotřebou vody ve formě mlhy,
a to překonáním instalace.

FUNGOVÁNÍ TUNELU

Jakmile senzor zaznamená osobu blížící se k tunelu, aktivuje se mlhový systém. Doba pobytu v tunelu je přibližně 10 sekund za předpokladu, že osoba jde pomalou chůzí. Signalizace signalizuje pohyb osob v tunelu. Popis způsobu signalizace - červené a zelené světlo - je na boční stěně u vjezdu do brány. Signalizační systém informuje o potřebě doplnit dezinfekční kapalinu. Hladinu kapaliny lze nastavit.

NAPÁJECÍ A SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM

Elektrický systém tunelu se skládá z následujících součástí:

- Ovládací skříňka.

- Signalizační systém signalizující provoz mlžného systému.

- Výstražný systém upozorňující na nutnost doplnění dezinfekční kapaliny.

- Senzory, které automaticky aktivují systém mlhy.

- Nouzové zastavení.

- Osvětlení tunelu.

DISINFEKČNÍ PROSTŘEDEK

Dezinfekční kapalinu vyvinuli vědci ze Slezské technické univerzity. Již 1 minutu po kontaktu dezinfekční kapaliny se zamlženým povrchem je zajištěna více než 90% deaktivace bakterií, mikroorganismů a virů včetně Covid-19 z tohoto povrchu. Úkolem vývojářů bylo stanovit koncentraci výsledného roztoku a jeho dávkování tak, aby byla zajištěna bezpečná dávka specifických látek při pobytu člověka v tunelu. Informace o přípravě dezinfekční kapaliny jsou dodávány s dodávkou tunelu.

NÁKUPNÍ PODMÍNKY

Výrobce zajistí, aby byl tunel vyroben do 2 týdnů od obdržení objednávky. Existuje možnost přizpůsobení se časovým očekáváním kupujícího.

Výrobce na požádání nabízí dopravu na místo instalace a montáže u zákazníka.

Tunel si může sestavit i kupující sám podle montážního návodu přiloženého k dodávce.

S dodávkou tunelu výrobce dodá dezinfekční prostředek, který vystačí (v závislosti na četnosti používání) na několik týdnů provozu.

bottom of page