top of page

Historie

Oddělení konstrukce zařízení a vědecko-experimentálních zařízení vzniklo v roce 1966 jako organizační složka Ústředního báňského ústavu. Závod byl výrobní, konstrukční, experimentální
a prototypovou základnou ústavu. V roce 1993 se transformovala na samostatný obchodněprávní subjekt s majetkovou účastí Ústředního báňského ústavu, jehož název zůstal nezměněn.

Závod se specializuje na malosériovou, kusovou a prototypovou výrobu zařízení, podsestav, strojů a přístrojů pro těžební průmysl, hutnictví, energetiku, ochranu životního prostředí a výzkumné
a vývojové celky.

2.jpg
1.jpg
5.jpg
2.jpg
1.jpg
7.jpg
4.jpg
3.jpg
bottom of page