top of page

POLITIKA KVALITY

 

Ústav konstrukce zařízení a vědecko-experimentálních zařízení Sp. z o. o. jako výrobce vědecké
a experimentální techniky a přístrojů vyvíjí a zdokonaluje technologii a organizaci společnosti tak, aby odpovídala současné a budoucí potřeby svých zákazníků.

 

Chceme vycházet vstříc požadavkům našich klientů jako partnerů tak, aby naše jednání neustále předčila jejich očekávání. Zavedený Systém managementu jakosti v souladu s PN-EN ISO 9001:2015 dává příležitost pro nové investice, stabilizaci a dobrou pozici společnosti na trhu.

 

Cílem naší činnosti je stát se lídrem v oblasti výroby vodicích zařízení pro šachtové nádoby v důlních zdvihacích zařízeních.

 

Našim klientům hodláme nabízet inovativní řešení v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti, ochrany zdraví a ekologie.

 

Přijatou politiku kvality chceme implementovat prostřednictvím:

- rozpoznávání a plnění požadavků zákazníků prostřednictvím neustálého zlepšování,

- vedení a angažovanost vrcholového managementu s ohledem na systém managementu kvality,

- aktivní jednání všech pracovníků přidělováním kompetencí, oprávnění a odpovědností za činnosti v systému managementu kvality,

- angažovanost zaměstnanců posílena školením a zvyšováním kvalifikace všech zaměstnanců,

- přijetí procesního přístupu a používání vhodných technik k zajištění vysoké kvality produktů
a dostupnost dodávek,

- procesní přístup k řízení celé organizace,

- důsledné provádění programu vývoje, modernizace a neustálého zlepšování omezující možnost neshody našich výrobků,

- spolupráce s procesně vybranými dodavateli produktů a služeb, které splňují námi stanovené požadavky. Představenstvo společnosti se zavazuje provádět výše uvedenou politiku kvality společnosti ZBUiAND Sp. z o. o. neustálým zlepšováním systému managementu kvality. 

Představenstvo společnosti se zavazuje provádět výše uvedenou politiku kvality společnosti ZBUiAND Sp. z o. o. neustálým zlepšováním systému managementu kvality. 

bottom of page