top of page

Tester kompaktnosti hornin Protodiakon

Kompaktnost horniny je vlastnost, která charakterizuje její odolnost proti oddělování nástroji nebo nárazům. Hutnost horniny závisí především na jejím složení, homogenitě, velikosti zrn, kvalitě pojiva a do určité míry i na její tvrdosti. 
Kompaktnost horniny je určena indexem kompaktnosti, který se označuje písmenem f. Běžně se používá klasifikace Protodiacon, která souvisí s pevností v tlaku.
Ústřední báňský institut (GIG) vyvinul indexy kompaktnosti pro uhlí. Podle této klasifikace se uhlí dělí do pěti tříd:
- třída I - f = méně než 0,40 - uhlí, které je obzvláště snadno zpracovatelné,
- třída II - f= 0,41 až 0,80 - uhlí, které je velmi snadno zpracovatelné,
- třída III - f = 0,81 až 1,40 - snadno zpracovatelné uhlí,
- třída IV - f = 1,41 až 2,40 - uhlí se špatnou zpracovatelností,
- třída V - f = nad 2,40 - uhlí s velmi obtížnou zpracovatelností.

 

Hodnoty koeficientů kompaktnosti hornin podle Protodiakonova.

Kategoria
Stopień twardości skały
Rodzaje skał
Wskaźnik związłości
I
Skały w wysokim stopniu twarde
Najbardziej twarde, zwięzłe oraz zwarte kwarcyty. Skały wyjątkowo wytrzymałe.
20
II
Skały bardzo twarde
Bardzo twarde skały granitowe, kwarcowy porfir, bardzo zwarty granit. Najbardziej twarde piaskowce i wapienie. Bardzo twarde rudy żelaza.
15
III
Skały twarde
Granit (rumosz) i skały granitowe. Bardzo zwarte piaskowce oraz wapienie. Żyły rudne kwarcytowe. Mocny konglomerat. Zwarte kwarcyty. Twarde rudy żelaza.
10-12
III a
Skały twarde
Wapienie (ścisłe). Granit nietrwały, zwarte piaskowce. Zwięzły marmur, dolomit. Zbite iłowce.
8-10
IV
Skały dość twarde
Kwarcyt ze szczelinami. Zwykły piaskowiec. Rudy żelaza o zwięzłości przeciętnej.
6
IV a
Skały dość twarde
Łupki piaszczyste. Piaskowce łupkowe.
5
V
Skały dość twarde
Zwarty gliniasty łupek. Nietrwały piaskowiec i wapień, miękki konglomerat.
4
V a
Skały dość twarde
Różnorodne łupki (nietrwale). Ścisły margiel (szczelinowaty i spękany kwarcyt), nietrwałe rudy żelaza.
3
VI
Skały dość miękkie
Łupek miękki, wapień bardzo miękki, kreda, sól kamienna, gips, antracyt. Zwykły margiel. Rozkruszony piaskowiec, scementowane otoczaki.
2
VI a
Skały dość miękkie
Grunt żwirowy. Lupek zwietrzały, twardy węgiel kamienny, stwardniała glina, słaby kwarcyt, miękka mokra ruda żelaza.
1,5
VII
Skały miękkie
Gliny (zbite), miękki węgiel kamienny, grunt gliniasty.
1
VII a
Skały miękkie
Miękka glina piaszczysta, less, bardzo słaby kwarc, miękka sucha ruda żelaza.
0,8
VIII
Skały ziemiste
Ziemia roślinna, torf, lekkie grunty gliniaste.
0,6
IX
Skały sypkie
Ziemia nasypana, węgiel wydobyty.
0,5
X
Skały ciekłe
Kurzawki, grunt błotnisty, less rozrzedzony i inne grunty rozrzedzone.
0,2
bottom of page