top of page

SEISMOMETRY

Přenosné inženýrské seismometry SPI-70 jsou měřícím prvkem důlních seismologických sítí. Seismologické aparáty systémů "AS-1", "ARAMIS", "SYLOK", "LKZ" instalované
v černouhelných dolech 
a „GÓRNIK“ umožňuje evidenci a analýzu otřesů horninového masivu
v souladu s platným „Pokynem pro použití metody důlní seismologie pro hodnocení nebezpečí otřesů hornin“.

Seismometry SPI-70 jsou měřiče rychlosti vibrací a jsou vhodné pro spolupráci
se všemi výše zmíněnými seismologickými systémy.

1.jpg
bottom of page