top of page

VĚTRACÍ ZÁMKY VĚTRACÍ HRÁZY, TRAŤOVÉ ZÁMKY

Průjezdné větrací hráze se budují ve výkopech, kde by měl být uzavřen proud větracího vzduchu a kde probíhá kolová doprava po jedné nebo dvou kolejích.

Konstrukce průjezdných větracích hrází je zabudována do stěnové hráze. Jednoduché průjezdné větrací hráze a dvoukolejné jsou navrženy tak, aby fungovaly:

  • jako jednotlivé přehrady - se systémem řízení přehrady,

  • v zámkovém systému - spřažené řídicí systémy tam do systému ovládání zámku.

Výrobce jednokolejných a dvoukolejných průjezdných větracích hrází s pneumatickým ovládáním získal atestační posudek Atestačního závodu CMG "KOMAG" v Gliwicích a souhlas Státního báňského úřadu v Katovicích.

Výhody použití tam:

  • Dvourámová konstrukce odolná vůči výraznému sevření horninového masivu.

  • Pneumatické ovládání a pohon eliminují možnost nebezpečí (exploze uhelného prachu nebo metanu).

  • Snadno se přemístí na jiné místo.

  • Možnost přizpůsobení parametrů pohonu hráze individuálnímu tlakovému rozdílu a výšce tlaku stlačeného vzduchu.

  • Rozložená konstrukce usnadňuje přepravu na místo určení. Kluzné uložení křídel eliminuje možnost jejich zadření.

Osvědčená dlouhodobá životnost.

1.jpg
2.jpg
4.jpg
bottom of page