top of page

BRAMKI DEKONTAMINACYJNE (ODKAŻAJĄCE)

ZASTOSOWANIE

Bramka dekontaminacyjna służy do odkażania osób poprzez kontakt środka odkażającego
z odkrytymi częściami ciała oraz ubraniem. Urządzenie to można instalować w wejściach do urzędów, zakładów pracy, biurowców, szpitali, marketów, itp. System bramki uruchamia się automatycznie nanosząc na całą osobę środek dezynfekujący - bez efektu zmoczenia ubrania. Mikrokrople mgły wytwarzane przez zespół dysz dezynfekują skórę oraz penetrują pory odzieży, dezaktywując drobnoustroje, bakterie i wirusy, w tym Covid-19.Badania przeprowadzone przez naukowców z Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych oraz Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom wykazały, że wirus jest w stanie przetrwać na tkaninach do dwóch dni.Układ mgłowy skutecznie dezynfekuje odzież wierzchnią  przechodzącej osoby.  Średnia wielkość kropel w mgle wodnej wynosi 10 mikronów. Dzięki automatycznemu uruchamianiu i wyłączaniu systemu, uzyskuje się oszczędność płynu do dezynfekcji, natomiast osoba przebywająca w bramce w trakcie mgławienia nie ma żadnego kontaktu dotykowego
z elementami bramki. Czas przebywania osoby w bramce wynosi ok. 10 sekund.

Zrzut ekranu 2022-12-02 095856.jpg
Zrzut ekranu 2022-12-02 095752.jpg
Zrzut ekranu 2022-12-02 095927.jpg

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Bramka odkażająca zbudowana jest z dwóch ścian, sufitu oraz płyty podłogowej i stanowi przechodnią konstrukcję w formie tunelu.

Wymiary bramki: wysokość - 2,30m, szerokość - 1,46m, głębokość - 1,20m.

Konstrukcja ścian wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo.

Stabilna konstrukcja bramki wypełniona jest warstwą spienionego poliuretanu.

Masa całkowita bramki: 150kg (dodatkowo ciężar napełnionej w 100% instalacji zraszającej 200kg na wózku). Bramka wyposażona jest w mgłową instalację zraszającą.

Podłogę stanowi płyta z blachy nierdzewnej ryflowanej antypoślizgowej z wykonanymi w niej otworami ociekowymi. Ściany łączone są z płytą podłogową poprzez wsunięcie panelu ściennego do ceowników stanowiących element podłogi.

Płyta podłogowa posadowiona jest na macie gumowej znajdującej się w kuwecie wykonanej
z blachy nierdzewnej o wymiarach 1,46x2,0m.

Pobór mocy w czasie pracy wynosi ok. 200W. Napięcie zasilania 230V, napięcie zasilania lamp
i czujników - 24V. W okresie letnich upałów bramka - przez przesterowanie instalacji - może służyć jako kurtyna wodna przy niewielkim zużyciu wody w formie mgły.

DZIAŁANIE BRAMKI

W stanie spoczynku (nie następuje zamgławianie) lampy zainstalowane po obu stronach bramki świecą się na zielono. W momencie wejścia do bramki czujniki powodują uruchomienie  układu mgłowego -  obie lampy przełączają się na kolor czerwony. Czas przebywania w bramce wynosi ok. 10 sekund. Po tym czasie układ mgłowy wyłącza się samoczynnie i obie wspomniane wyżej lampy przełączają się na kolor zielony – można wtedy opuścić bramkę. Kolor zielony lamp sygnalizacyjnych informuje, że kolejna osoba może podejść do bramki i poddać się dezynfekcji. Układ sterowania umożliwia dezynfekcję niezależnie od kierunku ruchu osoby przechodzącej – bramka działa dwukierunkowo.

W układzie sygnalizacyjnym znajduje się lampa, której światło w kolorze żółtym informuje
o konieczności 
uzupełnienia płynu dezynfekującego. W zbiorniku znajduje się czujnik poziomu płynu, którego ustawienie można regulować.

UKŁAD ZASIALNIA I SYGNALIZACJI

Układ elektryczny bramki dekontaminacyjnej składa się z następujących elementów:

· Skrzynka sterownicza.

· Układ sygnalizacji informujący o pracy układu mgłowego, składający się z dwóch lamp dwukolorowych – kolor zielony/czerwony.
· Układ ostrzegawczy, składający się z lampy o kolorze żółtym informujący o konieczności uzupełnienia płynu dezynfekującego.

· Czujniki uruchamiające automatycznie układ mgłowy.
·  Wyłącznik awaryjny.

Na skrzynce sterowniczej umieszczone jest gniazdo sieciowe do podłączenia zasilania bramki

ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY

Płyn dezynfekujący został opracowany przez naukowców z Politechniki Śląskiej. Bazuje on na znanym i powszechnie dostępnym środku odkażającym, służącym do dezynfekcji, używanym w szpitalach i technikach basenowych. Po zaledwie 1 minucie od momentu kontaktu płynu dezynfekującego z zamgławioną powierzchnią, zapewnia on w ponad 90% usunięcie bakterii, drobnoustrojów i wirusów, w tym Covid-19 z tej powierzchni.

Zadaniem opracowujących było określenie stężenia powstałego roztworu oraz jego dawkowania tak, aby zapewnić bezpieczną dawkę specyfiku w czasie przebywania osoby w bramce. Informacje o sposobie sporządzenia płynu dezynfekującego dostarczane są wraz z dostawą bramki.

WARUNKI ZAKUPU

Producent zapewnia wykonanie bramki w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania zamówienia. Istnieje możliwość dostosowania się do terminowych oczekiwań Zamawiającego.

Na życzenie producent oferuje transport na miejsce montażu oraz montaż bramki u Zamawiającego. Bramka dekontaminacyjna może być również montowana przez Zamawiającego, w oparciu o instrukcję montażu przekazywaną wraz z dostawą. Wraz z dostawą bramki producent dostarcza środek odkażający wystarczający (w zależności od częstotliwości użytkowania) na kilka tygodni eksploatacji.

TUNELE DEKONTAMINACYJNE (ODKAŻAJĄCE)

ZASTOSOWANIE

Tunel dekontaminacyjny służy do odkażania - w sposób ciągły - przechodzących osób przez kontakt środka odkażającego z odkrytymi częściami ciała, ubraniem i bagażem podręcznym. Urządzenie to można instalować w wejściach do budynków, zakładów pracy, biurowców, szpitali, marketów, gdzie występuje ciągły przepływ osób. System uruchamia się automatycznie nanosząc na całą osobę środek dezynfekujący - bez efektu zmoczenia ubrania. Mikrokrople mgły, wytwarzane przez zespół dysz, dezynfekują skórę oraz penetrują pory odzieży czy bagażu podręcznego dezaktywując drobnoustroje, bakterie i wirusy, w tym Covid-19. Badania przeprowadzone przez naukowców z  Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych oraz Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom wykazały, że wirus jest w stanie przetrwać na tkaninach do dwóch dni. Osoby przechodzące przez tunel w trakcie mgławienia nie mają żadnego kontaktu dotykowego z elementami wyposażenia. Tunel zbudowano na bazie bramki dekontaminacyjnej – składa się z siedmiu zespolonych bramek. Bramki są łączone między sobą za pomocą hakowych zamków zaczepowych co znacznie ułatwia i przyspiesza montaż.

Zrzut ekranu 2022-12-02 095752.jpg
tunel.png

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Tunel odkażający stanowi stabilną przechodnią konstrukcję modułową i zbudowany jest z siedmiu bramek (modułów). Każda z bramek zbudowana ze ścian bocznych, sufitu oraz płyt podłogowych.

Wymiary tunelu: wysokość - 2,30m, szerokość - 1,46m, głębokość – 8,4m  (7 x 1,2 m).

Konstrukcja ścian wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo.

Masa całkowita tunelu: 1050kg (dodatkowo ciężar napełnionej w 100% instalacji zraszającej 2x200kg na wózkach). Tunel wyposażony jest w dwuobiegową instalację mgłową.

Podłogę stanowi płyta z blachy nierdzewnej ryflowanej antypoślizgowej z wykonanymi w niej otworami ociekowymi. Płyty podłogowe posadowione są w kuwecie wykonanej z blachy nierdzewnej stanowiącą zbiornik resztek zużytego płynu odkażającego.

Pobór mocy w czasie pracy wynosi ok. 700W. Napięcie zasilania 230V.

W okresie letnich upałów tunel - przez przesterowanie instalacji - może służyć jako kurtyna wodna przy niewielkim zużyciu wody w formie mgły.

DZIAŁANIE TUNELU

W chwili wykrycia przez czujnik osobę zbliżającą się do tunelu – układ mgłowy zostaje uruchomiony. Czas przebywania w tunelu wynosi ok. 10 sekund przyjmując przechodzenie osób krokiem wolnym, spacerowym. Sygnalizacja informuje o przemieszczaniu się osób w tunelu. Opis sposobu sygnalizacji – światło czerwone i zielone - znajduje się na ścianie bocznej przy wejściu do bramki. Układ sygnalizacyjny informuje o konieczności uzupełnienia płynu dezynfekującego. Poziom płynu można regulować.

UKŁAD ZASIALNIA I SYGNALIZACJI

Układ elektryczny tunelu składa się z następujących elementów:

·      Skrzynka sterownicza.

·      Układ sygnalizacji informujący o pracy układu mgłowego.

·      Układ ostrzegawczy informujący o konieczności uzupełnienia płynu dezynfekującego.

·      Czujniki uruchamiające automatycznie układ mgłowy.

·      Wyłącznik awaryjny.

·      Oświetlenie tunelu.

ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY

Płyn dezynfekujący został opracowany przez naukowców z Politechniki Śląskiej. Zaledwie po 1 minucie od momentu kontaktu płynu dezynfekującego z zamgławioną powierzchnią, zapewnia on w ponad 90% dezaktywację bakterii, drobnoustrojów i wirusów, w tym Covid-19 z tej powierzchni. Zadaniem opracowujących było określenie stężenia powstałego roztworu oraz jego dawkowania tak, aby zapewnić bezpieczną dawkę specyfiku w czasie przebywania osoby w tunelu. Informacje o sposobie sporządzenia płynu dezynfekującego dostarczane są wraz z dostawą tunelu.

WARUNKI ZAKUPU

Producent zapewnia wykonanie tunelu w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania zamówienia. Istnieje możliwość dostosowania się do terminowych oczekiwań Zamawiającego.

Na życzenie producent oferuje transport na miejsce montażu oraz montaż u Zamawiającego.

Tunel może być również montowany przez Zamawiającego, w oparciu o instrukcję montażu przekazywaną wraz z dostawą.

Wraz z dostawą tunelu producent dostarcza środek odkażający wystarczający (w zależności od częstotliwości użytkowania) na kilka tygodni eksploatacji.

bottom of page