top of page

HISTORIA ZAKŁADU

Utworzenie w roku 1956 w Głównym Instytucie Górnictwa w Dziale Głównego Mechanika sekcji prototypów było zalążkiem powstania późniejszego Zakładu.

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo–Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Instytutu na własnym rozrachunku finansowym powstał w dniu 1 lipca1966 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów. 
Zakład stanowił zaplecze produkcyjno-konstrukcyjne i doświadczalno-prototypowe Instytutu.

W roku 1971 przeniósł swoją siedzibę i warsztaty produkcyjne do nowej hali przy ul. Armii Czerwonej obecnie al. W. Korfantego 81

W okresie swojego funkcjonowania w oparciu o wiedzę, doświadczenie oraz we współpracy
z kadrą naukową Głównego Instytutu Górnictwa, Zakład zaprojektował oraz wykonał fizycznie kilkaset projektów maszyn, urządzeń i konstrukcji doświadczalnych oraz wyrobów finalnych
z przeznaczeniem dla branż górnictwa węglowego, górnictwa rud metali nieżelaznych, obronności, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Do osiągnięć Zakładu w skali światowej należy zaliczyć m.in.

  • Wykonanie górniczego agregatu gaśniczego (GAG) do inertyzacji powietrza i gaszenia pożarów w podziemnych wyrobiskach górniczych we współpracy z CSRG eksportowane m.in. do ChRL, RPA i USA.

  • Budowa unikalnego stanowiska do badań odrzwi obudowy chodnikowej w GIG.

  • Wykonanie oraz wdrożenie prototypów stojaków hydraulicznych zasilanych centralnie przekazanych dalej do seryjnej produkcji do przedsiębiorstw zaplecza górniczego Glinik
    i Tagor.

  • Zaprojektowanie i wykonanie oraz wdrożenie prototypów i pierwszych serii ścianowych obudów podporowych i podporowo-osłonowych dla potrzeb górnictwa węglowego.

2.jpg
1.jpg
5.jpg
2.jpg
1.jpg
7.jpg
4.jpg
3.jpg
bottom of page