top of page

O FIRMIE

img04.jpg
20220708_204634.jpg

Spółkę prawa handlowego pod nazwą Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo–Doświadczalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach zarejestrowano 30 września 1993 r. Spółkę powołano z kapitałowym udziałem Głównego Instytutu Górnictwa.

Spółka przejęła pracowników, park maszynowy, zasoby dokumentacyjne i prawa do produkcji oraz sprzedaży produktów dotychczasowego ZBUiAND-GIG.

Przedmiotem działalności Spółki od jej powstania jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej
i handlowej, na rachunek własny lub jako pośrednik
w obrocie krajowym i zagranicznym, która obejmuje:

 • prowadzenie działalności wytwórczej w zakresie produkcji maszyn, urządzeń, konstrukcji doświadczalnych i prototypowych oraz produkcji seryjnej dla przemysłu wydobywczego, energetyki, hutnictwa, ochrony środowiska, handlu oraz placówek naukowo-badawczych,

 • prowadzenie sprzedaży własnych wyrobów na terenie kraju i ich eksport,

 • usługi naprawcze, remontowe i kooperacyjne maszyn, urządzeń, konstrukcji i instalacji,

 • pośrednictwo w zakupie i sprzedaży urządzeń, podzespołów i maszyn,

 • pośrednictwo w zakresie zakupu i sprzedaży wyrobów hutniczych, węgla i jego przetworów.

Ciągłymi zamierzeniami i bieżącymi działaniami Spółki jest utrzymywanie czołowej pozycji na rynku
w produkcji prowadnic tocznych naczyń wyciągowych oraz wszystkich oferowanych wyrobów. Spółka chce to osiągnąć poprzez:

 

 • wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i materiałowych w produkcji swoich produktów w tym prowadnic tocznych i ich podzespołów,

 • rozszerzanie gamy oferowanych wyrobów oraz usług przez generowanie własnych rozwiązań technicznych lub modernizację rozwiązań funkcjonujących na rynku,

 • generowanie nowych rozwiązań technicznych we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi,

 • zastrzeganie wygenerowanych rozwiązań w UP RP i UE,

 • modernizację parku maszynowego w obrabiarki CNC i centra obróbcze,

 • współpracę z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i jednostkami naukowo-badawczymi,

 • zapewnienie realizacji potrzeb naszych Klientów w sposób odpowiadający ich oczekiwaniom,

 • podnoszenie niezawodności funkcjonowania, trwałości wyrobów i ich gwarancji

 • oferowanie swoich produktów poza granicami kraju,

 • ciągłe utrzymywanie konkurencyjności cenowej wyrobów.

 

      Od kilkunastu lat Spółka ma ustanowiony i utrzymywany system zarządzania jakością w oparciu
o normę PN ISO 9001:2015 zapewniający utrzymywanie wysokiej jakości produktów, ich pełną powtarzalność, niezawodność i terminowość dostaw.

      Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników robót spawalniczych i personel nadzoru potwierdzane wielokrotnie wznawianym Świadectwem Kwalifikacyjnym w Grupie I Zakładów Małych do wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 przez Instytut Spawalnictwa.  

      W okresie swojej 30 – letniej działalności Spółka wygenerowała dziesiątki nowych produktów chroniąc swoje rozwiązania w Urzędzie Patentowym RP.

     W swojej działalnością Spółka kieruje się orientacją na Klienta a jego oczekiwania są dla Spółki drogowskazem swojego rozwoju.

 

Zapraszamy do współpracy.

bottom of page