top of page
img04.jpg

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo – Doświadczalnej powstał w 1966 roku jako jednostka organizacyjna Głównego Instytutu Górnictwa. 
Od początku swego powstania stanowił zaplecze produkcyjno-konstrukcyjne i doświadczalno-prototypowe Instytutu.

Na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku (kodeks handlowy) oraz realizacji uchwały Rady Naukowej GIG w Katowicach z dnia 16 czerwca 1993 roku podjęto proces prywatyzacji Instytutu zawiązując Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo – Doświadczalnej Sp. z o.o.

Dwudziestego czwartego września 1993 roku powołano Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach z udziałem kapitałowym Głównego Instytutu Górnictwa.

Przedmiotem działalności Spółki od jej powstania jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej
i handlowej, na rachunek własny lub jako pośrednik w obrocie krajowym i zagranicznym, która obejmuje:

 

 • prowadzenie działalności wytwórczej w zakresie produkcji urządzeń doświadczalnych, prototypowych
  i produkcji seryjnej
  dla przemysłu wydobywczego, energetyki, hutnictwa, ochrony środowiska, handlu oraz placówek naukowo-badawczych,

 • prowadzenie zbytu własnych wyrobów na terenie kraju,

 • eksport własnych wyrobów,

 • usługi naprawcze, remontowe i kooperacyjne urządzeń maszynowych,

 • pośrednictwo w zakupie i sprzedaży urządzeń, podzespołów i maszyn,

 • pośrednictwo w zakresie zakupu i sprzedaży wyrobów hutniczych, węgla i jego przetworów.Najbliższymi zamierzeniami Zakładu Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo – Doświadczalnej Sp. z o.o. jest utrzymanie czołowej pozycji w produkcji prowadnic naczyń wyciągowych oraz pozostałych oferowanych wyrobów. Chcemy to osiągnąć poprzez:
 

 • wprowadzanie nowych jakościowo materiałów w produkcji prowadnic,

 • zapewnienie realizacji potrzeb klientów w sposób odpowiadający ich oczekiwaniom,

 • podnoszenie niezawodności i trwałości wyrobów,

 • utrzymanie konkurencyjności cenowej wyrobów.


Zapraszamy do współpracy.

bottom of page