top of page

PRZEMYSŁOWE KABINY DŹWIĘKOIZOLACYJNE

  Przemysłowe kabiny dźwiękoizolacyjne oraz konstrukcje ochrony przed hałasem oferowane przez Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo – Doświadczalnej Sp. z o. o. przeznaczone są dla osób obsługi urządzeń i maszyn pracujących w warunkach, gdzie hałas przekracza dopuszczalne przepisami wartości.

  Kabiny dźwiękoizolacyjne są wydzielonymi pomieszczeniami o wymaganej izolacyjności akustycznej. Spełniają funkcję pomieszczeń wyciszonych - chroniących przebywających w nich pracowników przed hałasem. Oferowane rozwiązania są efektem wieloletnich doświadczeń ZBUiAND Sp. z o. o. w budowie, dostawie i montażu konstrukcji zapewniających użytkownikowi maksymalny możliwy do osiągnięcia komfort, tak w parametrach tłumienia hałasu, jak
i funkcjonalności oraz estetyce konstrukcji. Kabiny dźwiękoizolacyjne dla pracowników obsługi są stosowane w pomieszczeniach, w których proces produkcyjny może być kontrolowany z kabiny lub możliwe jest czasowe przebywanie pracownika w kabinie; mają zastosowanie jako sterownie
i dyspozytornie, pomieszczenia przeznaczone dla dozoru technicznego lub pomieszczenia socjalno-odpoczynkowe usytuowane w halach produkcyjnych o dużym natężeniu hałasu.

  Uzyskany certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w załączniku II Dyrektywy nr 94/9/WE (ATEX) pozwala na użytkowanie kabin w strefach 21 i 22 zagrożenia wybuchem mieszanin pyłowych, w strefach 1 i 2 zagrożenia wybuchem gazów par palnych  oraz
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kabiny posiadają również certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

Slider-05.jpg
3.jpg
2.jpg
1.png

  Kabina dźwiękoizolacyjna skonstruowana jest w formie segmentowej i składa  się z elementów ściennych, podłogowych  sufitowych. Dzięki zastosowaniu powtarzalnych modułów istnieje możliwość  dopasowania wymiarów kabiny do potrzeb klienta. Konstrukcja pozwala na łatwy
i szybki montaż. Segmenty kabiny są konstrukcjami wielowarstwowymi, wypełnionymi materiałami charakteryzującymi się dużą izolacyjnością akustyczną. Kabina wyposażona jest
w szczelną stolarkę okienną i drzwiową; w zależności od potrzeb klienta, drzwi i okna mogą być wykonane tak w wersji rozwieralnej jak i  przesuwnej. Materiał ścian zewnętrznych stanowi blacha powlekana lub nierdzewna. W zależności od potrzeb kabina może być posadowiona na wibroizolatorach. Kabiny są przystosowane do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych (zadaszonych). Indywidualny projekt kabiny producent wykonuje bezpłatnie. Izolacyjność akustyczna kabiny może wynosić od  25 do 35 dB w zależności od wymagań klienta.

puławy po montażu 020.jpg
IMG_5175.png
2010 012.jpg
02 (2).png
IMG_9629.png
DSCF6489.png

 Przemysłowe kabiny dźwiękoizolacyjne mogą być wyposażone w:

  • instalację oświetleniową,

  • instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną,

  • telewizję przemysłową,

  • drzwi rewizyjne demontowane dla ułatwienia dostępu do szaf sterowniczych znajdujących się kabinie,

  • inne dodatkowe urządzenia zgodnie z życzeniem Klienta odpowiadające lokalnym warunkom zabudowy.

  Kabiny wykonuje się według indywidualnych warunków lokalizacji, jak również w wielkościach typowych. Wyposażenie dodatkowe instalowane jest w zależności od wymagań Zamawiającego. Użyte do tego celu elementy elektrycznego wyposażenia dodatkowego takie jak: oprawy oświetleniowe, wentylatory, grzejniki, klimatyzatory, telewizja przemysłowa (kamery, monitory)
i inne, spełniają wymagania wynikające z kwalifikacji pomieszczenia, w którym kabina zostanie zabudowana. W strefach zagrożonych wybuchem instaluje się wyposażenie budowy przeciwwybuchowej spełniające zasadnicze wymagania określone w przepisach dotyczących wyrobów podlegających ocenie zgodności.

01.JPG
02.JPG
01 (2).JPG
4.JPG
02 (3).jpg
031.JPG
08.JPG
20130702_085841.jpg
20151218_214236.jpg
21.JPG
011.JPG
20151218_214952.jpg
20151218_214426.jpg
20190523_142312.jpg
20161230_131244.jpg
20161230_131224.jpg
20190523_142605.jpg
20190917_153456.jpg
20190917_164510.jpg
Bez tytułu.jpg
20190523_164052.jpg
20190523_164244.jpg
DSC_0005.jpg
DSC_0180.JPG
DSC_2775.jpg
DSC_0053.JPG
DSC_0181.JPG
DSC_2780.jpg
DSCF5092.JPG
DSCF4100.JPG
DSC_2786 - Kopia.jpg
DSCF5028.JPG
DSCF4091.JPG
DSCF5037.JPG
DSCF6378.JPG
DSCF6489.jpg
DSCF6379.JPG
DSCF6397.JPG
DSCF6481.JPG
DSCF6507.JPG
DSCF7741.JPG
DSCF6956.JPG
IMG_0081.JPG
IMG_0630.JPG
IMG_0087.JPG
IMG_1643.JPG
IMG_1636.JPG
IMG_0636.JPG
IMG_1633.JPG
IMG_2603.jpg
IMG_2593.jpg
IMG_1628.JPG
IMG_2920.JPG
IMG_0672.JPG
IMG_5175.jpg
IMG_1657.JPG
IMG_5196.JPG
IMG_6975.JPG
IMG_5215.JPG
IMG_6793.JPG
IMG_5660.jpg
IMG_5216.JPG
IMG_5662.jpg
IMG_9629.JPG
IMG_9621.JPG
IMG_9629.png
IMG_9740.JPG
IMG-20191007-WA0002.jpg
IMG_9637.JPG
IMG_6976.JPG
IMG_9732.JPG
puławy po montażu 020.jpg
IMG-20191007-WA0004.jpg
P1100001.JPG
bottom of page