top of page

PENETROMETRY

Produkowane przez nas penetrometry otworowe znajdują zastosowanie w badaniu twardości skał górotworu w warunkach naturalnych podziemnych zakładów górniczych. 

Penetrometr otworowy przeznaczony jest do badania wytrzymałości skał stropowych w celu klasyfikacji stropów wyrobisk, doboru obudowy wyrobisk ścianowych i korytarzowych oraz innych potrzeb związanych z prowadzeniem robót górniczych.

W skład zestawu penetrometru otworowego PHI-09  produkowanego przez Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej, wchodzą: sonda 1, ręczna pompa wysokociśnieniowa 2, wąż hydrauliczny wysokociśnieniowy 3, drąg segmentowy 4 służący do przemieszczania głowicy
w otworze, panel pomiarowy 5, przewód elektryczny 6 łączący panel pomiarowy z sondą; w  sondzie znajduje się miniaturowy siłownik hydrauliczny zakończony iglicą 7.

W celu przeprowadzenia pomiarów penetrometrycznych, w stropie wyrobiska należy wykonać otwór, który powinien przechodzić przez wszystkie warstwy przewidywane do zbadania. Do tak wykonanego otworu wprowadza się na segmentowym drągu sondę penetrometru, wraz z podłączonym giętkim przewodem hydraulicznym oraz przewodem elektrycznym. Badania penetrometryczne polegają na wciskaniu w ściankę badanego otworu iglicy sondy penetrometru pod wpływem ciśnienia oleju znajdującego się w układzie hydraulicznym a wytworzonego przez ręczną pompkę wysokociśnieniową. Pomiar polega na wyznaczeniu naprężeń krytycznych, przy których iglica powoduje zniszczenie struktury skały i jej wykruszenie. Na określenie wielkości wysuwu iglicy z sondy pozwala zespół diod umieszczony na panelu pomiarowym. Dzięki opracowanej w Głównym Instytucie Górnictwa formule, odczytana na panelu pomiarowym wartość ciśnienia krytycznego (tj ciśnienia, przy którym skała ulega spękaniu) służy do określenia  własności wytrzymałościowych skał. W celu określenia wytrzymałości warstw skalnych, występujących w otworze, należy na całej jego długości wykonać profil penetrometryczny. Profil taki wykonuje się prowadząc pomiary penetracji w otworze, najkorzystniej w odstępach co 0,10 m. Dla  dokładnego  określenia pozycji sondy w otworze, na drągach segmentowych naniesiono podziałkę.

Rys pene.jpg
2.png
1.png
4.png
bottom of page