top of page

PROWADNICE TOCZNE TYPU
KU-320/10, KB-320/20 i KC-350/20

Prowadnice są przeznaczone do prowadzenia naczyń wyciągowych na prowadnikach stalowych lub drewnianych o przekroju prostokątnym o ładowności do 200 kN i prędkości jazdy 20 m/s.

3.jpg
2.jpg
1.jpg

1. Prowadnice toczne dla naczyń o udźwigu do 100 kN.


Dla naczyń wyciągowych o udźwigu do 100 kN jeden zespół prowadniczy składa się z:

 • dwóch prowadnic bocznych KU-320/10 (wykonanie prawe i lewe),

 • prowadnicy czołowej KU-320/10 (wykonanie lewe lub prawe).

Na jednym naczyniu wyciągowym montowane są 4 zespoły prowadnicze.
Parametry prowadnicy KU-320/10:

 • wymiary gabarytowe 260 x 360 x 380 mm,

 • minimalny przekrój prowadnika 130 x 140 mm,

 • masa 47,5 kg.

 

2. Prowadnice toczne dla naczyń o udźwigu od 100+200 kN.


Jeden zespół prowadniczy składa się z kompletu trzech prowadnic:

 • dwóch prowadnic bocznych KB-320/20 (prawa i lewa),

 • jednej prowadnicy czołowej KC-350/20.

Parametry prowadnicy bocznej KB-320/20:

 • wymiary gabarytowe 320 x 405 x 380 mm,

 • masa 53 kg.

Parametry prowadnicy czołowej KC-350/20:

 • wymiary gabarytowe 280 x 495 x 405 mm,

 • masa 80 kg.

PROWADNICE TOCZNE TYPU KB 320/75, KB 320/75A

KC 350/75, KC 350/75A

Prowadnice toczne typu KB 320/75, KB 320/75A, KC 350/75 i KC 350/75A przeznaczone są do tocznego, elastycznego prowadzenia naczyń górniczych wy­ciągów szybowych po sztywnych prowadnikach o całkowitej masie naczynia wraz z urobkiem i zawieszeniami do 75 Mg,
z prędkością jazdy tych urządzeń do 20 m/s.

350.jpg
320.jpg
 • Max masa załadowanego naczynia z zawiesiami 75 Mg.

 • Max prędkość jazdy 20 m/s.

 • Max wielkość przesuwu krążka (regulacja) – 35 mm wersja bez mimośrodu, 35 mm +e=10mm wersja „A” dla krążka tocznego z osią mimośrodową.

 • Zakres szerokości prowadnika 150 ÷ 250 mm.

 • Wysokość zestawu prowadnicy ~ 415 mm ± 10 mm wersje KB 320/75A i KC 350/75A.

 • Masa prowadnicy tocznej 87,1kg ÷ 99,3 kg zależnie od wersji wykonania

PROWADNICE TOCZNE TYPU KU 320/15 i KU 320/15A

Prowadnice toczne typu KU-320/15 oraz KU-320/15A przeznaczone są do tocznego prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych po sztywnych prowadnikach o masie użytecznej transportowej do 15 Mg i prędkością jazdy naczyń do 20 m/s.

320 15A.png
 • Dla naczyń wyciągowych o masie użytecznej transportowej do 15 Mg włącznie jeden zespół prowadniczy składa się z trzech prowadnic:

 •  prowadnicy KU-320/15 lub KU-320/15A w wykonaniu lewym jako prowadnica boczna,

 •  prowadnicy KU-320/15 lub KU-320/15A w wykonaniu prawym jako prowadnica boczna,

 •  prowadnicy KU-320/15 lub KU-320/15A w wykonaniu prawym lub lewym jako prowadnica czołowa.

 • Prowadnice KU są wykonywane  z osią prostą oznaczane jako  KU-320/15 lub  z osią mimośrodową jako KU-320/15A .

 • Na jedno naczynie przypadają cztery zespoły prowadnicze. 

 • Parametry prowadnicy KU-320/15 oraz KU-320/15A :

 • Wysokość prowadnicy                                   ok. 380 mm

 • Wysokość prowadnicy                                   ok. 380 mm ±8 wersja „A” z regulacją mimośrodową

 • Masa prowadnicy tocznej                               ok .40 kg

 • Zakres szerokości prowadnika                       130÷240 mm

 • Max wielkość przesuwu krążka (regulacja)   60 mm wersja bez mimośrodu

 • Max wielkość przesuwu krążka (regulacja)   60 mm ± 8 mm wersja „A” dla krążka tocznego z osią mimośrodową

PROWADNICE TOCZNE TYPU 420/75 - czołowa i 420/75 - boczna

Prowadnice toczne typu 420/75 - czołowe i 420/75 boczne przeznaczone są do tocznego, elastycznego prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych po sztywnych prowadnikach o całkowitej masie naczyń wraz z zawieszeniami do 75 Mg, z prędkością jazdy do 20 m/s.

czoł.jpg
bocz.jpg

Charakterystyka techniczna prowadnicy tocznej 420/75 - czołowej: 

 • Maksymalna prędkość jazdy - 20 m/s

 • Zakres szerokości prowadnika 150÷260 mm

 • Maksymalna wielkość przesuwu krążka (regulacja) - 40 mm (wersja bez mimośrodu)

 • Ilość krążków w prowadnicy - 2 sztuki

 • Wysokość prowadnicy - ok. 570 mm

 • Masa prowadnicy 142 kg

 

Charakterystyka techniczna prowadnicy tocznej 420/75 - bocznej: 

 

 • Maksymalna prędkość jazdy - 20 m/s

 • Zakres szerokości prowadnika 150÷260 mm

 • Maksymalna wielkość przesuwu krążka (regulacja) - 40 mm  

 • Ilość krążków w prowadnicy - 1 sztuka

 • Wysokość prowadnicy - ok. 570 mm

 • Masa prowadnicy 160 kg

PROWADNICE TOCZNE KU 320/10A i KC 350/20A

Z REGULACJĄ MIMOŚRODOWĄ

Prowadnice są przeznaczone do tocznego, elastycznego prowadzenia naczyń wyciągowych na prowadnikach stalowych lub drewnianych z prędkością do 20 m/s,
w szybach z regularną i bez regularnej jazdy ludzi.

KU 320 10A 20A.jpg
KC 350 20A.jpg

1. Prowadnice toczne dla naczyń o udźwigu do 100 kN


Do naczyń wyciągowych o udźwigu do 100 kN, jeden zespół prowadniczy składa się z:

 • dwóch prowadnic bocznych KU 320/10A (wykonanie prawe i lewe),

 • prowadnicy czołowej KU 320/10A (wykonanie lewe lub prawe).

 

Na jednym naczyniu wyciągowym montowane są 4 zespoły prowadnicze.
 

Parametry prowadnicy KU 320/10A:

 • średnica bieżnika 320mm,

 • wymiary gabarytowe 360 ± e x 260 x 380 ± e (e = 8),

 • minimalny przekrój prowadnika 130 x 140mm,

 • masa 37kg.

 

2.   Prowadnice toczne dla naczyń o udźwigu od 100 - 200 kN

Jeden zespół prowadniczy składa się z kompletu trzech prowadnic:

dwóch prowadnic bocznych KB 320/20A (prawa i lewa), jednej prowadnicy czołowej KC 350/20A.średnica bieżnika 320 mm, wymiary gabarytowe 405 x 320 x 380, masa 53kg.średnica bieżnika 350 mm, wymiary gabarytowe 495 ± e x 280 x 415 ± e (e = 10), masa 80kg.


Regulacja mimośrodowa zapewnia płynne dosuwanie bieżnika wraz z jego zużyciem do prowadnika. Prowadnice mocowane są na głowicy lub ramie dolnej naczynia wyciągowego za pomocą śrub. Konstrukcje prowadnic są całkowicie wymienne z prowadnicami KU 320/10 i KC 350/20. Wyróżnik „A” w nazwie prowadnic oznacza regulację mimośrodową.

PROWADNICA TOCZNA TYPU ZBL

Prowadnice toczne typu ZBL przeznaczone są do tocznego, elastycznego prowadzenia naczyń górniczych wy­ciągów szybowych po sztywnych prowadnikach stalowych o masie naczynia z zawieszeniami i masą użyteczną do 50 Mg i prędkości jazdy do 20 m/s.

ZBL.jpg

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROWADNICY Z KRĄŻKAMI ZBL 350

 • Max masa załadowanego naczynia z zawiesiami 50 Mg

 • Max prędkość jazdy 20m/s

 • Zakres szerokości prowadnika 140 ÷ 200mm

 • Max ugięcie prowadnicy od siły poziomej 15mm

 • Szerokość zewnętrzna krążka 110mm

 • Wysokość zestawu prowadnicy ~ 580mm

 • Masa prowadnicy tocznej ~ 90 kg

Wielkość mimośrodu dla osi mimośrodowej e=10 (tylko odmiana AM, BM)

Komplet prowadnic tocznych dla jednego naczynia wyciągowego składa się z 4 zestawów prowadnic tocznych.

W skład zestawu prowadnic tocznych wchodzą:

 • prowadnica toczna w wykonaniu lewym i prawym jako prowadzenie boczne,

 • prowadnica toczna w wykonaniu prawym lub lewym jako prowadzenie czołowe.

Zestaw prowadnic tocznych typu ZBL przykręcany jest (z możliwością dosuwania kół do prowadnika na blasze nośnej) bezpośrednio do konstrukcji naczynia.

Prowadnice w wersji z osią mimośrodową można dosuwać do prowadnika przez przestawianie osi prowadnicy co 60 stopni o podwójną wartość mimośrodu. Dla ZBL 350 o 2 x e = 20mm, a dla ZBL 320 i ZBL 300 o 2 x e = 30mm.

W jednym zestawie prowadnic tocznych zaleca się używanie krążków jednakowej wielkości. Możliwe jest mocowanie w jednym zestawie kół krążków o różnej wielkości, np. 350 na prowadzenie czołowe a 320 na prowadzenie boczne lub 320 na prowadzenie czołowe a 300 na prowadzenie boczne.

PROWADNICE TOCZNE TYPU A350/15 i A320/15

Prowadnice toczne typu A350/15 i A320/15 przeznaczone są do tocznego, prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych po sztywnych prowadnikach o masie użytecznej transportowej do 15 Mg, z prędkością jazdy tych urządzeń do 20 m./s.

A350.png
A320.png

Charakterystyka techniczna prowadnicy A350/15

 

 • Max prędkość jazdy - 20 m/s

 • Zakres szerokości prowadnika - 130÷240 mm

 • Max wielkość przesuwu krążka (regulacja) - 30 mm  

 • Wysokość prowadnicy ok. 635 mm

 • Masa prowadnicy tocznej ok. 110 kg

 

Charakterystyka techniczna prowadnicy A320/15

 

 • Max prędkość jazdy - 20 m/s

 • Zakres szerokości prowadnika - 130÷240 mm

 • Max wielkość przesuwu krążka (regulacja) - 30 mm

 • Wysokość prowadnicy 524 mm

 • Masa prowadnicy tocznej - ok. 85 kg

PROWADNICA TOCZNA TYPU PPL-250

Prowadnice toczne typu PPL-250 przeznaczone są do tocznego, elastycznego prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych po sztywnych prowadnikach o całkowitej masie transportowej wraz z zawieszeniami do 40 Mg i prędkością jazdy naczyń do 20 m/s.

PPL 250.jpg
 • Max prędkość jazdy - 20m/s

 • Zakres szerokości prowadnika - 140÷260 mm

 • Max wielkość przesuwu krążka (regulacja) - 30 mm

 • Średnica zewnętrzna krążka - 250 mm

 • Szerokość zewnętrzna krążka - 100 mm

 • Wysokość prowadnicy - 300 mm

 • Masa prowadnicy tocznej ok. 58,7 kg

   Masa całkowita naczynia do 40 Mg.

PROWADNICE TOCZNE TYPU PC-350, PB-320

Prowadnice toczne typu PC-350 i PB-320 (w odmianach konstrukcyjnych) przeznaczone są do tocznego, elastycznego prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych po sztywnych prowadnikach o całkowitej masie naczyń wraz z zawieszeniami do 75Mg, z prędkością jazdy do 20m/s.

1.jpg
2.jpg

Charakterystyka techniczna prowadnicy PC-350 w odmianach konstrukcyjnych

tabela 2.jpg

Charakterystyka techniczna prowadnicy PB-320 w odmianach konstrukcyjnych

tabela 1.jpg
bottom of page