top of page

PRZEPUSTY TAŚMOWE

Tamy wentylacyjne nazywane również "przepustami taśmowymi" lub "śluzami polowymi" przeznaczone są do oddzielania prądów świeżego od zużytego powietrza w chodnikach
z przenośnikami taśmowymi. Przystosowane są one do wbudowania w tamę murową, w której powinno być również śluzowe przejście dla załogi i ewentualnie okno regulacyjne. 
Konstrukcja tam może być wielokrotnie demontowana i przenoszona w inne miejsce.

1.jpg

Konstrukcja tamy wentylacyjnej zaprojektowana jest do trasy przenośników taśmowych o szerokości 1000, 1200 i 1400 mm. Może być również dostosowana dla innych typów przenośników taśmowych. Zabudowana jest w tamie murowej na prostym odcinku chodnika na długości około 4 m, na trasie przenośnika bez pętlicy, stacji zwrotnej i napędu. W obrębie tamy murowej nad przenośnikiem taśmowym zbudowany jest tunel. Ścianę dolną tunelu stanowi górna taśma przenośnika. Górną ścianę tego tunelu stanowi szereg wyprofilowanych segmentów blaszanych, między którymi znajdują się fartuchy z taśmy przenośnikowej. Fartuchy ślizgając się po warstwie urobku dają efekt uszczelnienia labiryntowego.

Uszczelnienie między dolnymi krawędziami ścian bocznych z ruchomą taśmą przenośnika rozwiązano przez zastosowanie elementów ciernych pasków taśmy przenośnikowej. Z kolei uszczelnienie dolnej powierzchni taśmy oraz całej dolnej taśmy rozwiązano przez dociśnięcie brzegów uszczelniacza środkowego i dolnego do powierzchni taśmy. Uszczelnienia są wyprofilowane do kształtu taśmy, którą uszczelniają, a ich brzegi są wyłożone taśmą gumową. Stały docisk uszczelniaczy do powierzchni taśmociągu uzyskuje się przez ich nachylenie przy równoczesnym docisku sprężystych wkładek. Ilość zabudowanych segmentów i fartuchów oraz uszczelniaczy dobierana jest w zależności od różnicy ciśnień powietrza jaką ma zapewnić tama.

Konstrukcja tamy pozwala na zabudowę dowolnej liczby segmentów. Najkorzystniejsze jest indywidualne dopasowanie tamy do konkretnych warunków lokalnych w kopalni. Uzyskuje się wówczas najlepsze uszczelnienie i znaczne zmniejszenie zapylenia powietrza w obrębie tamy.

  • Dane techniczne dla szerokości 1000 (1200).

  • Wysokość: 1700 mm (2100 mm).

  • Szerokość: 1200 mm (1900 mm).

  • Ilość zabudowanych segmentów: 3-9 (3-10).

  • Różnica ciśnień powietrza: do 1000 Pa (do 1000 Pa).

Zalety stosowania tam:

 

  • Możliwość zabudowy dowolnej liczby segmentów w zależności od wymaganej różnicy ciśnień powietrza.

  • Łatwa wymiana fartuchów i uszczelniaczy.

  • Wyeliminowanie zapylenia wokół tamy.

bottom of page