top of page

PRZENOŚNIKI STALOWO-CZŁONOWE

Przenośniki stalowo - członowe nazywane również członowo - płytowymi, wykonywane są na potrzeby górnictwa podziemnego, zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz zakładów wydobywających surowce skalne i mineralne.

2.jpg
5.png
3.png
4.jpg
1.jpg
IMG-20221204-WA0004.jpg

Parametry techniczne:

 • Zakres szerokości przenośników od 1000 do 2200 mm

 • Prędkość członów łańcuchowych: zazwyczaj stosowane 0,2 ÷ 0,315 m/s, możliwość dopasowania układu do wymagań lokalnych oraz płynnej regulacji prędkości przenośnika poprzez zastosowanie przemiennika częstotliwości. 

 • Wydajność: 700-1100 t/h  

 • Moc silnika: 15-22 kW

 • Napięcie: 500V

 • Masa jednego członu: od 90 do 160 kg (w zależności od szerokości)

 

            Przenośniki spełniają warunki określone dla maszyn/urządzeń pracujących
w rejonie zaliczonym do strefy zagrożenia wybuchem I M 2.

Wykonanie specjalne

ZBUiAND Sp. z o. o. w swojej ofercie posiada rozwiązanie (chronione patentem nr 230582) przenośnika stalowo-członowego, na który jest nawinięta w pętlę taśma przenośnikowa. Pętla taśmy  jest  przewinięta (poprzez płyty) przez gwiazdę napędową przenośnika stalowo - członowego oraz przez dodatkowo zabudowany bęben zwrotny taśmowy. Dzięki odpowiedniemu napięciu taśmy przenośnikowej za pomocą bębna zwrotnego uzyskuje się sprzężenie cierne względem płyt nośnych na obwodzie gwiazdy napędowej. Transportowany urobek nie ma bezpośredniego kontaktu z płytami nośnymi, wskutek czego zapobiega się przepadowi drobnych frakcji urobku pomiędzy płytami nośnymi. Rozwiązanie to podnosi walory eksploatacyjne i znacznie zwiększa żywotność płyt.

 

Uwarunkowania wykonawcze:

 • Przenośniki stalowo – członowe wykonywane są na podstawie dokumentacji Zamawiającego lub dokumentacji własnej ZBUiAND Sp. z o. o.

 • Krążniki członu łańcuchowego mogą być wykonywane z żeliwa lub jako stalowe wyposażone w tuleje samosmarne.

 • Połączenie łubków z płytami jest wykonywane za pomocą połączeń spawanych lub nitowanych.

 • Sposób łożyskowania wałów – napędowego i napinającego – łożyska toczne lub ślizgowe.

 • Producent dostarcza konstrukcję wsporczą przenośnika dostosowaną do lokalnych warunków zabudowy.

 • Zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane jest poprzez malowanie natryskowe.

Producent oferuje projektowanie, wykonanie, dostawę, montaż, próbny rozruch przenośnika oraz próbny ruch pod obciążeniem. W zakres prac wchodzić może również demontaż dotychczas pracującego przenośnika. Producent zapewnia nadzór nad pracami dysponując osobami posiadającymi wymagania kwalifikacyjne niezbędne do pełnienia obowiązków w dozorze ruchu.

bottom of page