top of page

PRZYRZĄD DO POMIARÓW RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA

ZASTOSOWANIE

Przyrząd służy do pomiarów ruchomości kręgosłupa we wszystkich trzech płaszczyznach: strzałkowej (zgięcie i przeprost), czołowej (skłony boczne) i poprzecznej (skręt w lewo i prawo). Przyrząd zapewnia trafność, dokładność i rzetelność pomiarów ruchomości kręgosłupa w warunkach stabilizacji miednicy. Wyniki wyrażane są w wartościach kątowych w danej płaszczyźnie.

ruchomosc_kregoslupa.jpg

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Elementami przyrządu do pomiarów ruchomości kręgosłupa (patent 105042) są: podstawa (1), kolumna stała (2) i kolumna ruchoma (3), kątomierze do skłonów  (7) i skrętów (6) oraz oparcie biodrowe i pasy stabilizujące miednicę (5). Mechanizm podnoszenia z korbą (4) umożliwia regulację wysokości oparcia biodrowego. Oparcie biodrowe (5) tworzą: prowadnica, oparcie prawe i lewe oraz śruba dwustronna (18) do regulacji ich szerokości. Na jednym końcu prowadnicy zamocowane jest jarzmo śruby, zaś na drugim pasy do stabilizacji miednicy. Kątomierz do pomiarów ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej (7) tworzą: tarcza kątomierza 360° z obudową i wskazówką ustawiającą się w pionie zgodnie z siłą ciążenia. Do obudowy zamocowany jest przegub kulkowy ze śrubą noskową (21) blokującą ustawienie kątomierza w dowolnym położeniu, a także płozy (22) do ustawienia kątomierza na kręgosłupie.

Kątomierz do skrętów (6) składa się z obrotowej tarczy, stabilizowanego nakrętką wskaźnika
i dwóch rozsuwanych ograniczników. Tarcza tego kątomierza mocowana jest obrotowo na trzonie wraz z płytą (10) służącą do zespolenia całego oprzyrządowania z barkami. W dolnej części trzonu stałego znajduje się kręg dociskowy z pokrętłem (11), którym stabilizuje się płytę z kątomierzem na wysokości barków badanej osoby. Do zespolenia płyty z barkami służą pasy (14) przebiegające przez poziome otwory tej płyty.

Do przemieszczania przyrządu służy uchwyt transportowy (13) i koła jezdne (16).

ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW

2.jpg
3.jpg

W celu dokonania pomiarów osobę badaną ustawia się na podstawie przyrządu (1) tyłem do kolumny (2), pięty oparte o ogranicznik (8). Następnie mechanizmem podnoszenia (4) ustawia się oparcie biodrowe na wysokość miednicy badanej osoby (kolce biodrowe przednie górne), a drugim mechanizmem reguluje rozstaw oparcia. Biodra stabilizuje się w oparciu pasami. Do pomiarów ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej służy kątomierz grawitacyjny (7) z płozami i uchwytem, który ustawia się na odpowiedniej wysokości stosownie do miejsca pomiarów. Najczęściej mierzony jest całkowity zakres ruchomości kręgosłupa, wówczas kątomierz grawitacyjny z płozami lokuje się na wysokości siódmego kręgu szyjnego (C7). Mierząc ruchomość kręgosłupa ku tyłowi należy poziomym pasem (np. na rzepy) przymocować silnie kończyny dolne do pionowej kolumny przyrządu na wysokości kolan (stabilizacja stawów kolanowych). Podczas wykonywania skłonów w płaszczyźnie czołowej należy wyegzekwować, aby stopa badanej osoby po stronie przeciwnej skłonu była przywarta do podłoża. W celu dokonania pomiarów ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie poprzecznej (horyzontalnej) w gniazdo kolumny ruchomej należy wkręcić pionowy trzon, po którym przesuwana jest płyta (10) w górę. Płyta mocowana jest do barków osoby badanej pasami (14), które z przodu na klatce piersiowej należy połączyć dodatkowym poziomym pasem (np. na rzepy), aby nie zsuwały się z barków (stabilizacja). Pokrętłem śruby dociskowej stabilizuje się położenie płyty na wysokości barków. Do płyty przytwierdzony jest poziomy kątomierz do skrętów z ogranicznikami, które przesuwane są wskaźnikiem skierowanym ku tyłowi i wyznaczają zakresy skrętów (w lewo, w prawo).

5.jpg
6.jpg

ZALETY PRZYRZĄDU, PRAWA AUTORSKIE I WARUNKI ZAKUPU

Przyrząd zapewnia trafność, dokładność i rzetelność pomiarów ruchomości kręgosłupa we wszystkich trzech płaszczyznach w warunkach stabilizacji miednicy. Koła jezdne oraz uchwyt transportowy zapewniają łatwe przemieszczanie przyrządu. Zapewniona jest łatwość obsługi
i kontroli w trakcie użytkowania.

Twórcami przyrządu są Jan Ślężyński i Kazimierz Kubica.

Producent zapewnia odbiorcom dostawę kompletnego przyrządu i części zamiennych. Termin realizacji do dwóch miesięcy od daty złożenia zamówienia lub podpisania umowy.

bottom of page