top of page

ŚLUZY WENTYLACYJNE, TAMY WENTYLACYJNE

Tamy wentylacyjne przejazdowe są zabudowane w wyrobiskach, w których przepływ powietrza wentylacyjnego powinien być zamknięty, a w których odbywa się transport kołowy lub kolejkowy.

Konstrukcja tam wentylacyjnych przejazdowych jest wbudowana w tamę murową. Tamy wentylacyjne przejazdowe jedno- i dwutorowe są przewidziane do pracy:

  • jako pojedyncze tamy - z układem sterowania tamy,

  • w układzie śluzowym - sprzężone układy sterowania tam w układ sterowania śluzy.

Producent tam wentylacyjnych przejazdowych ze sterowaniem pneumatycznym uzyskał opinię atestacyjną Zakładu Atestacji CMG "KOMAG" w Gliwicach oraz dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

Zalety stosowania tam:

  • Dwuramowa konstrukcja odporna na znaczne zaciskanie górotworu.

  • Pneumatyczne sterowanie i napęd eliminuje możliwość powstania zagrożeń (wybuchu pyłu węglowego lub metanu).

  • Możliwość łatwej przebudowy w inne miejsce.

  • Możliwość dostosowania parametrów napędu tamy do indywidualnie występującej różnicy ciśnień oraz wysokości ciśnienia sprężonego powietrza.

  • Rozbieralna konstrukcja ułatwia transport na miejsce przeznaczenia. Ślizgowe ułożyskowanie skrzydeł tam eliminuje ewentualność ich zatarcia.

  • Udokumentowana wieloletnia żywotność.

1.jpg
2.jpg
4.jpg
bottom of page